In snel tempo is de invloed en rol van de media in het leven van de jeugd de laatste jaren toegenomen.
Zowel het onderwijs als opvoeders maken zich zorgen over de eventuele schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgen.

Om de jeugd te beschermen tegen de effecten van media is het wenselijk om de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

mediawijsheid: ‘het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld’.

Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan.

Dit willen wij ze leren door middel van mediaprojecten.
De projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel aanleren, het opstellen van een mediaprotocol, het organiseren van ouderavonden en themaweken, coördineren van binnenkomend lesmateriaal, het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving, het inschakelen van hulpinstanties, het informeren van collega’s over mediaontwikkelingen.