Zinnen Ontleden

Zinnen Ontleden laat je oefenen met het redekundig ontleden van Nederlandse zinnen. Je kunt de 50 bijgeleverde zinnen in zinsdelen hakken, en de zinsdelen daarna benoemen.

  Precies zoals in je schrift

Je kunt in zinnen ontleden heel gemakkelijk je zin redekundig ontleden. Op een vertrouwde manier. Zoals in je schrift, maar nu zonder te schrijven!

  1. Eerst druk je op de ruimtes tussen de woorden om de zin in zinsdelen op te delen
  2. Boven ieder zinsdeel verschijnt een ?. Als je hierop drukt kun je de zinsdelen benoemen
 

  Automatische feedback

Zinnen Ontleden geeft automatisch feedback op de door jou benoemde zinsdelen.
Er wordt gecheckt op de plek van de zinsdelen (de streepjes), en op het type zinsdeel.

Heb je een foutje gemaakt? Open dan de Help voor uitleg.

Natuurlijk wordt ook je voortgang opgeslagen.

 

  Eén of meerdere zinsdelen

In de app kan worden gekozen met welke zinsdelen moet worden geoefend. Zo kun je het niveau instellen.

Zinsdelen:
  • Onderwerp
  • Persoonsvorm
  • Werkwoordelijk gezegde
  • Lijdend voorwerp
  • Meewerkend woorwerp
  • Bijwoordelijke bepaling
 

  50 Originele zinnen…

Zinnen Ontleden wordt geleverd met 50 originele, educatief verantwoorde zinnen.
Het niveau is gevarieerd.